Začetek Društvo Zapisniki srečanj Zapisnik 12. seje UO z dne 5.3.2011
Zapisnik 12. seje UO z dne 5.3.2011 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Rok Rozman   
Sobota, 12 Marec 2011 18:14

ZAPISNIK

seje upravnega odbora Društva zbirateljev Sciurus, ki je bila 05. 03. 2011 od 19:00 uri v gostilni Avguštin, v Radovljici.

Navzoči člani UO: Branko Maček, Miloš Zupan, Žiga Kapus, Alojz Mihelčič, Rok Rozman, Peter Kramar.

Navzoči ostali člani: Alojz Zorman, Damjan Jenstrle, Nejc Vobovnik, Ivan Šimnic, Franci Novak, Brane Ban

Predlagan je bil sledeči

DNEVNI RED:

1. Projekt kovanec

2. Skupen obisk sejma Collecta

3. Skupen obisk sejma v tujini

4. Članstvo

5. Razno

Ad1) Projekt Kovanec je ključen za nadaljnjo rast društva. Delavne akcije smo razdelili v naslednje sklope:

 1. GRAFIČNA PODOBA: Alojz Zorman je podal predlog grafične podobe kovanca, ki je bil vsem prisotnim všeč in tako soglasno potrjen. Možne so le manjši popravki.

 1. PRIDOBIVANJE PONUDB: Potrebno je do naslednjega sestanka pridobiti čim več ponudb za izdelavo kovnice, kovancev, ali samo klišejev. Tako bomo lahko sestavili skupno finančno konstrukcijo in šli konkretno v sam projekt. Za to so zadolženi vsi prisotni.
 2. IZHODIŠČA – ZA PONUDBE:
  1. MATERIAL:

i. Predvidene dimenzije: premer 25 mm, debelina 2 mm

ii. Predvidena kovina: primerna pločevina, mesing? Potrebno je raziskati pri strokovnjakih

  1. MOŽNE IZVEDBE: izhajamo iz 3 različnih možnih variant

i. Izdelava samih klišejev – izdelava kovancev zunaj

ii. Izdelava lastne enostavne kovnice – izdelava kovancev na dogodku

iii. Izdelava kvalitetne kovnice – možno kovanje srebrnikov

 1. PREDSTAVITEV PONUDBE – ga. Lučka Rihtar (kontakt Peter Kramar)
  1. 1. možna izvedba: Ga Lučka pride z lastno kovnico in z našim orodjem izdeluje kovance. Inkaso od prodaje je njen. CENA 900 EUR, vključuje orodje iz obeh strani (cca500 eurov) embalaža za kovance in 100 izdelanih kovancev za društvo.
  2. 2. možna izvedba: Kupimo kovnico, orodje ter 500 zlatih obdelanih ploščic iz mesinga ter 500 srebrnih ploščic iz pločevine ter embalažo za kovance 1000x CENA 3500 EUR. Za naročilo naprej 1000 obdelanih ploščic je cena komada 0,67 EUR
 2. DONATORSKA SREDSTVA: Po izdelavi projektnega plana in finančne konstrukcije bo potrebno začeti iskati sponzorska sredstva, da bo projekt lahko izveden. Akcijo za ta namen sprožimo po pridobitvi vseh potrebnih podatkov.

SKLEP 1.1: Predlog grafične podobe Alojza Zormana je sprejet. Vsi člani se trudimo do naslednje seje pridobiti čim več podatkov in ponudb za izdelavo kovnice.

Ad2) Odločili smo se za skupen obisk sejma Collecta, ki je 25.-27.3.2010. Potrebno se je pozanimati o možnosti skupinskega popusta za člane društva.

SKLEP 2.1: Peter Kramar se pozanima o možnosti popusta pri vstopnini za člane društva ter člane o tem informira ter obvesti o času odhoda iz Radovljice.

Ad3) Odločili smo se, da društvo organizira obisk sejma v Veroni. Le ta bo konec meseca maja. Do sredine aprila je potrebno pobrati število interesentov.

Ad4) Na internetni strani se objavi vse člane s področji zbiranja, ki so to objavo dovolili s podpisom v pristopni izjavi.

Do Collecte se izdela tudi članska izkaznica, do katere so upravičeni vsi člani, ki so poravnali članarino za tekoče leto ter imajo s tem prednostne pravice pri vseh projekih.

SKLEP 4.1: Peter Kramar na internetni strani objavi seznam članov s področji zbiranja, ki so v to privolili s podpisom na pristopni izjavi.

SKLEP 4.2: Žiga Kapus pripravi grafično podobo in organizira izdelavo članskih izkaznic do sejma Collecta. Le te prejmejo vsi člani, ki so plačali članarino za tekoče leto.

Ad5) Pod točko razno smo prosili Nejca Vopovnika, da bi bil administrator naše spletne strani. Tako bi bila naša spletna stran z več novimi novicami, zanimivostmi veliko bolj živa in zanimiva.

Poročilo za AJPES in DURS je potrebno oddati do konca meseca. Za to poskrbita Rok Rozman in Žiga Kapus.

SKLEP 5.1: Peter Kramar Nejcu Vopovniku dodeli pravice za administracijo spletne strani.

SKLEP 5.2: Poročilo za AJPES mora biti oddano najkasneje do konca meseca. Za to poskrbita Žiga Kapus in Rok Rozman.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal:

Rok Rozman

Predsednik UO

Rok Rozman

Zadnjič posodobil Sobota, 12 Marec 2011 18:40