Začetek Društvo Občni zbor Zapisnik 4. občnega zbora 2012

Zadnje na forumuCouldn't connect to the forum database.

Zapisnik 4. občnega zbora 2012 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Peter Kramar   
Torek, 10 April 2012 11:01
p { margin-bottom: 0.21cm; }

ZAPISNIK

 

OBČNEGA ZBORA ZBIRATELJSKEGA DRUŠTVA SCIURUS

 

 

Sestanek je potekal dne 02.03.2010 v gostilni Avguštin, Linhartov trg 15, Radovljica. Sestanek se je pričel ob 19:00. Predlagan dnevni red je bil sledeč:

 

 

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednika ter otvoritev OZ

 2. Izvolitev organov OZ

 3. Sprejem dnevnega reda

 4. Poročila o delu društva, razprave

 5. Razrešnica dosedanjemu vodstvu društva

 6. Volitve

 7. Plan dela za leto 2012

 8. Razno

 

 

1) Predsednik UO Rok ROZMAN je otvoril OZ in pozdravil prisotne.

 

 

2) Na predlog predsednika smo z dvigom rok soglasno potrdili predlagane člane:

 • delovni predsednik: Uroš TACAR;

 • delovno predsedstvo: Stane KRAMAR, Lojze MIHELČIČ

 • verifikacijska komisija: Rok ROZMAN, Brane, BAN;

 • overovitelja zapisnika: Žiga KAPUS, Miloš ZUPAN;

 • zapisnikar: Peter KRAMAR

 

 

3) Verifikacijska komisija je sporočila, da je občni zbor sklepčen, saj je prisotnih 23 članov od 25. Z dvigom rok je OZ potrdil predlagan dnevni red.

 

 

4) Predsednik, blagajnik tajnik in predsednik NO so podali poročila o dosedanjem delu društva. Poročila so priloge temu zapisniku (Priloga 1.-4.). Po predstavitvi poročil je predsednik OZ predlagal razpravo.

 

 • Razprave ni bilo

 

Na predlog delovnega predsednika zapisnika soglasno sprejeta.

 

 

 

5) Na predlog predsednika je bila podana razrešnica vodstvu.

 

 • Razrešnica vodstva je bila soglasno sprejeta.

 

6) Predsednik je zbranim prebral kandidature za naslednji mandat, in sicer:

predsednik društva: Peter KRAMAR,

tajnik društva: Rok ROZMAN,

blagajnik društva: Miloš ZUPAN,

člana UO: Branko MAČEK, Lojze MIHELČIČ,

predsednik NO: Uroš TACAR,

člana NO: Štefan VOLK ml., Damijan JENSTERLE,

predsednik disciplinske komisije: Žiga KAPUS

člana disciplinske komisije: Štefan VOLK st., Anton ŠKRAB.

 

 • Na predlog delovnega predsednika so bili kandidati za UO, NO in disciplinske komisije soglasno potrjeni.

 

7) Predsednik Peter KRAMAR je predstavil plan dela za leto 2012 (Priloga 5.) vključno s finančno konstrukcijo 2012. Delovni predsednik je predlagal razpravo.

 

 • Rudi RAVNIK je predlagal, da bi bilo več menjave znamk. Predlagal je, da bi v zimskih urah imeli sestanke prej vsaj ob 18:00.

 • Uroš TACAR je predlagal, da bi čas sestankov menjal z menjavo ure.

 • Damijan JENSTERLE je predlagal, da tisti, ki imamo kovance v samokolnicah naj pregledamo kovance posebnih kovov.

 • V širši razpravi smo se dogovorili, da se bomo potrudili prinesti več kovancev na društvena srečanja.

 

Delovni predsednik predlaga glasovanje za potrditev plana z zgoraj navedenimi dopolnili, ki je bil soglasno sprejet.

 

 

8) Pod razno smo obdelali sledeče točke:

 

 • Poletni meseci ob 20h, v zimskih mesecih ob 19h

 

Soglasno sprejeto

 

 • Predsednik NO Uroš TACAR je predlagal, da članarina za leto 2012 ostane enaka. Odrasli zaposleni 20 EUR, novo vpisani v društvo po 1 juliju 10 EUR, nezaposleni in otroci 5 EUR.

 

Članarina za leto 2012 je bila soglasno potrjena.

 

 

 • Alojz LEBAR je vprašal, zakaj en od članov ni dobil članske izkaznice

 

Rok ROZMAN je odgovoril, da je politika društva bila taka, da se kartice naredijo, ko je plačanih vsaj 5 članarin.

 

 

Ker se noben član ni prijavil k besedi je delovni predsednik OZ zaključil ob 20:00 ter vse prisotne povabil k predhodno organiziranemu druženju in menjavi predmetov.

 

 

 

Priloge:

 • Priloga 1: Poročilo predsednika za leto 2011

 • Priloga 2: Poročilo tajnika za leto 2011

 • Priloga 3: Poročilo blagajnika za leto 2011

 • Priloga 4: Poročilo predsednika NO za leto 2011

 • Priloga 5: Plan dela za leto 2012

 

 

 

Zapisal:                                                      Overovitelja:                                                        Delovni predsednik:

 

Peter KRAMAR                                          Žiga KAPUS, Uroš TACAR

 

Miloš ZUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovljica, 02.03.2012