Začetek Društvo Občni zbor OZ4 Priloga 1 Poročilo precednika za leto 2011

Zadnje na forumuCouldn't connect to the forum database.

OZ4 Priloga 1 Poročilo precednika za leto 2011 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Peter Kramar   
Torek, 10 April 2012 11:05
h1 { margin-bottom: 0.11cm; }h1.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; }h1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 14pt; }h1.ctl { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 16pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

Poročilo predsednika društva o preteklem delu

 

KAZALO:

 

 

Kratka predstavitev društva:

Društvo zbirateljev Sciurus, katero združuje neprofesionalne zbiralce raznih predmetov, je mlado društvo, ustanovljeno 4.7. leta 2008. Namen društva je povečati zanimanje za zbirateljstvo ter olajšati članom pridobivanje novih predmetov. Društvo deluje trenutno na dveh področjih; numizmatiki in filateliji, vendar se že uspešno širi tudi na druga področja, kot so zbiranje razglednic, značk, telekom kartic,... Z naraščanjem članstva se bo obseg področij delovanja povečeval, kar je predvideno tudi s statutom društva.

 

Osnovni cilj je neprofitno zbiranje predmetov. Zato je organiziranost podrejena vzajemnosti, zbiranje pa poteka na osnovi menjave predmetov zbiranja. Razumljivo je, da vedno ni mogoč tak način - v vsakem primeru pa je varnost pred goljufijami veliko večja.

Predstavitev pomembnejših dogodkov v alinejah:

Pred 1. občnim zborom:

 • Prve vizije (Rok, Žiga, Uroš, Peter); april, maj 08

 • Ustanovni občni zbor; 4.7.2008

 • Vpis v register društev na UE; 1.8.2008

 • Struktura in vzpostavitev osnovne spletne strani + administracija

 • Iskanje zbirateljev v okolici

 • Postavitev foruma (feb 09)

 • Priprave na občni zbor

 

LETO 2009

 • Konstituiranje organov društva (mar 09)

 • Prenovitev spletne strani s forumom – Peter Kramar

 • Nakup domene www.sciurus.si

 • Organizacija nakupa znamk pri PS – filatelistični abonma

 • Skupni nakup cenejšega materiala (izbor med ponudniki)

 • Predstavitev društva na dogodku – otvoritev Festivala Radovljica (avgust 09)

 • Predstavitev društva na Matičkovem sejmu (avgust 09)

 • Organizacija Zbirateljskega krožka v dveh šolah (Lipnica in Ljubno) – Branko Maček

 • Pridobitev sponzorskih sredstev za krožek

 

 

LETO 2010

 • Redna srečanja so zaživela (vedno najmanj 20 članov)

 • Prva pisna omemba društva – Numizmatični vestnik Št.:

 • Članstvo v Filatelistični zvezi Slovenije

 • Lastna grafična podoba

 • Skupen obisk sejma (Colleta)

 • Pridobitev 10% popusta na vse redne znamke pri PS

 • Izdelava lastne znamke

 • Izdelava priložnostnega OPD-ja ob 2. obletnici ustanovitve

 • Uvedba delavnih sestankov aktivnih članov

 

LETO 2011

 • Ponovitev vseh dobrih projektov

  • Izdelava lastne znamke

  • Izdelava priložnostnega OPD-ja ob 3. Obletnici ustanovitve

  • Filatelistični abonma

  • Zbirateljski material in priložnostni kovanci

  • Skupen obisk sejma Collecta

  • Sodelovanje in predstavitev na javnem dogodku Otvoritev Festivala Radovljica

 • Novi izvedeni projekti

  • Obisk sejma v tujini – Verona (2x)

  • Izdelava lastnega kovanca

  • Izdelava članskih izkaznic

 

Pregled zastavljenih ciljev v letu 2011

 

Ugotavljam, da so bili cilji z izjemo enega realizirani. Tako smo v letu 2011 uspešno obdržali, oz tudi nadgradili vse že uvedene aktivnosti v društvu (navedene v prejšnji točki) ter izvedli celo nekaj večjih novih projektov: lasten društven kovanec, obisk sejma v tujini in članske izkaznice.
Realizirati nismo uspeli le razstave zbirateljskih predmetov, kar bi bilo dobro izvesti v prihodnosti.

Izpolnjen je tudi moj »lasten, neformalen« cilj: večanje članstva in prepoznavnosti društva. Na vsakem srečanju se srečamo z novimi simpatizerji društva, vpisujejo se novi člani obenem pa nas kontaktirajo tudi različna sorodna društva in trgovci. Le to me posebej veseli, saj je to edina potrditev da gremo v pravo smer.

 

Le to obenem seveda pomeni dodatno odgovornost in dodatna pričakovanja članov, katere vedno ni mogoče uresničiti. Stojim za tem, da je bolje napredovati počasi in vztrajno, sistematično, saj verjamem, da to edina dolgoročna rešitev za rast društva.

Zahvala

Sam ob rojstvu hčerke in ostalih dodatnih obveznosti, ki jim imam v tem obdobju ne bom kandidiral za predsednika društva v novem mandatu, saj menim na se društvu ne bi zmogel dovolj posvetiti. Tako naj se v tem trenutku naprej zahvalim.

 

Najprej hvala soustanoviteljem, Urošu Tacarju, Petru Kramarju in Žigu Kapusu, ki od začetka opravljajo delo, ki ga članstvo največkrat ne opazi (to je urejanje spletne strani, vodenje računov, članstva in članarin, zaključnih računov, organiziranje srečanj,…).

 

Zahvaljujem se vsem, ki ste s prostovoljnim delom pomagali društvu doseči oziroma celo preseči zastavljene cilje. Društva brez članov ni in tega se dobro zavedamo. Še naprej bomo skrbeli, da boste z veseljem ostali v naši družbi in bomo skupaj delali naprej. Hvala vsem!

 

Radovljica, 02.03.2012

Predsednik društva:

Rok Rozman